• Rebirth in Quality Production
  • +982188051196 - 8

مقاله چاپ شده در ژورنال Food Chemistry
با همکاری واحد تحقیق و توسعه بهاوند دارو

واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو در راستای تعهد خود در انجام تکلیف حمایت از پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی‌، اینبار با همکاری عزیزانی از جمله سرکار خانم مهندس مهرنوش صادقی‌ ، جناب آقایان دکتر محمد‌صابر تهرانی و دکتر حکیم فرجی و همچنین دپارتمان شیمی دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد علوم و تحقیقات تهران و دپارتمان شیمی دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد
ورامین-پیشوا‌،افتخار حضور در پروژه‌ای علمی-تحقیقاتی با موضوع ؛ریزاستخراج مایع پخشی برای سنجش و ردیابی برومات پتاسیم در محصولات غذایی تهیه شده از آرد؛ را داشته است. نتایج این پژوهش به‌عنوان یک دستاورد علمی‌، در یکی از معتبرترین ماهنامه‌های علمی دنیا با عنوان
‏Food Chemistry به چاپ رسیده است. این ژورنال زیرنظر نهادهای پژوهشی انگلستان و توسط انتشارات معتبر Elsevier با رویکرد تحقیقات نوین در زمینه پیشرفت شیمی و بیوشیمی مواد غذایی و ارتباط آن با سلامت انسان مدیریت می‌شود.
از‌جمله فعالیت‌های این شرکت انتشار ماهنامه‌های علمی‌، مجلات الکترونیکی‌، پایگاه داده استنادی آنلاین برای تحلیل و اندازه‌گیری عملکرد تحقیقات‌، موتور جستجو برای دانش‌پژوهان مقطع دکتری‌،همچنین شامل ابزارهای دیجیتالی برای مدیریت داده‌ها، آموزش، تجزیه و تحلیل تحقیقات و ارزیابی است.
‏لینک پژوهش فوق برای علاقه‌مندان‌، در ادامه‌ی همین مطلب قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر است شرکت بهاوند دارو با دارا بودن
آزمایشگاه‌های مجهز و محققین توانمند آماده همکاری در طرح‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها و محققین جوان در زمینه سلامت و غذای پایدار می باشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030881462200070X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Behavand Darou